Sunday, April 22, 2007

SPSS программын хэрэглээ- 2

Судалгааны мэдээллийн шинжилгээ хийх SPSS программын хэрэглээ-2

Судалгааны мэдээллийг боловсруулахад зориулсан олон тооны программ зохиогдсон ба тэдгээрээ сүүлийн үед нилээд өргөн хэрэглэгдээд байгаа нь SPSS программ юм. SPSS программын гол давуу тал нь нийгэм, хүмүүнлэгийн ухааныханд зориулсан хэрэглэхэд хялбар Windows-ын ажилладаг бусад програттуудтай мэдээлэл солилцох өргөн боломжтой.

No comments: