Friday, April 13, 2007

Ангийхандаа


Бид хамтдаа 2 дахь удаагийн семестрийн сургалтандаа суугаад яг өнөөдөр сүүлийн хичээлээ хийж дуусгалаа. Маш их ядарлаа. Шалгалтаа амжилттай өгөөд дараачийн сургалтандаа эрч хүчтэй ирж Дипломоо амжилттай хамгаална шүү андуудаа.

No comments: