Friday, September 03, 2010

“Орхон” эко клубын хүүхдүүд

“Орхоны хөндийн” БЦГ-ын Мэдээллийн төвийн дэргэдэх “Орхон” эко клуб Хоггүй Хархорин аян зарлаж сумын төвийн төв зам дагуу хогийн сав байрлуулах ажлыг амжилттай хийлээ. Навчин хэлбэртэй нэг загварын 15ш хогийн савыг албан байгууллагуудын хандиваар хийлгэсэн. Байгуулагдаад удаагүй ч “Орхон” эко клубын хүүхдүүд цөөнгүй бүтээлч ажлыг хийгээд байна.

No comments: